O nama

O.S.M.T.H je jedini čuvar, naslednik i legitimni pravi potomak viteškog duha i tradicije srednjevekovnog Reda Hrama.

O.S.M.T.H je tradicionalni hrišćanski, ekumenski, viteški, kosmopolitski, politički nezavisni medjunarodni red koji se rukovodi svojim načelima. Ta načela postavio je Saint Bernard de Clairvoa, a istorijsku Povelju 1324 god. Jean Marc Larmenius.

O.S.M.T.H je pre svega patriotska organizacija. Naš Red je posvećen očuvanju slobode, što je od suštinskog značaja za slobodu savesti i veroispovesti za sve. Ali glavna misija savremenih templara je Dobročinstvo. Red ostvaruje svoju misiju kroz dobrotvorne akcije (u zemlji i u Svetoj Zemlji).

Vrline vera, ljubav i nada su vodeća svetla Suverenog vojnog reda Jerusalimskog hrama, čiji članovi žele da služe, kao što su originalni vitezovi služili. Moto Reda je iz Psalma 115 1. stih – „Ne nama, Gospode, ne nama, nego slava imenu tvome.“

Načela i obaveze, kojih se pridržava otvorenog srca i sa snažnom voljom da sprovede u korist i za dobrobit društva, svaki član reda su sledeći:

  • Zaštita hrišćanstva, svete crkve i hrišćanske civilizacije;
  • Održavanje hrišćanskog prisustva u Svetoj Zemlji i povećavanje uticaja u celom svetu;
  • Podrška i pomoć neprivilegovanim, siromašnim i bolesnim, kao i podsticanje hrišćanskog humanizma i milosrđa;
  • Promocija moralnih vrednosti i snaženje duha našeg reda;

O.S.M.T.H nije u vezi sa bratstvom slobodnih zidara, takođe nije nikakvo tajno ili okultno društvo.