O Osnivaču Reda

Hugues de Payens

Ig de Pajen, osnivač Templara, rođen je oko 1070. godine u istočnoj francuskoj regiji Šampanji, u selu Pens, u blizini grada Troje. Umro je sa 66 godina, 24. maja 1136. u Kraljevini Jerusalimu. U suonivanju Reda pomogao mu je Bernar od Klervoa, glavni reformator benediktinskog monaškog reda. Nepostoje pouzdani podaci o njegovom životu, a većina informacija o njegovom životu je sačuvana na latinskom ili na srednjovekovnom francuskom jeziku.

Isto ime se pojavljuje na brojnim drugim poveljama do 1113. godine u vezi sa grofom Igom od Šampanje (Hugh of Champagne), što sugeriše da je osnivač templarskog reda bio plemićkog porekla. Do 1113. godine bio je oženjen Elizabetom Šape, koja mu je rodila najmanje jedno dete, Tibuda. Me]utim, neki naučnici su tražili Igovo poreklo negde drugde i došli do dokaza da je došao iz Viviera. Ig je takođe identifikovan sa Igom od Pinoa, trećim sinom Galcerana I, gospodara Pinoa u Kataloniji. Međutim, Galceran se oženio tek 1090. godine, što bi bilo prekasno da bi bio otac osnivača Reda Vitezova Templara.

Postoji dokaz da je Ig od Pensa došao iz Noćera d Pagani u Kampaniji, južna Italijia. Pozivanje na Noćeru kao njegovo rodno mesto pronađeno je još u Bedekerovoj Južnoj Italiji (1869.), a i nalazi se i u Starokatoličkoj enciklopediji. Dva novija pisca kažu da je teorija podržana pismom koje je Ig napisao iz Palestine 1103. godine, u kojem je govorio da piše „mom ocu u Noćeri“ da mu kaže o smrti njegovog rođaka Alesandra.

Hugo, grof šampanja je bio na hodočašću u Svetoj zemlji u period 1104.-1107, a drugi put je posetio Jerusalim u period 1114–1116. Veruje se da je bio u pratnji Ig de Pajena, koji je ostao tamo nakon što se grof vratio u Francusku. Postojie liste sa imenom „Hugonis de Peans“ iz Jerusalima 1120. i iz 1123. godine, gde je kao donator praćen potpisom „magister militum Templi“ („Majstor vitezova hrama“).

Kasniji istoričari pišu da se Ig de Pajen obratio kralju Boldvinu II u Jerusalimu (čija je vladavina započela 1118. godine) sa osam vitezova, od kojih su dvojica bili braća, a svi su bili njegovi rođaci krvlju ili brakom, kako bi formirali Red vitezova Templara. Ostali vitezovi bili su Godfroa de Saint-Omer, Paien de Mondidije, Aršamb de Sent Anan, Andre de Monbard, Gofin Bizo i dvojica muškaraca koji su zabeleženi imena Rosal i Gondmar. Boldvin je odobrio osnivanje Reda i dao im je Jerusalemski hram.

Kao Veliki Majstor, Ig je predvodio Red skoro dvadeset godina do svoje smrti, pomažući da se osnuje Red kao važna i uticajna vojna i finansijska institucija. Prilikom posete Engleskoj i Škotskoj 1128. godine, osnovao svoju prvu kuću u Londonu, a drugu blizu Edinburga, danas poznate kao Hram Midlotian. Muzej Ig de Pajena nalazi se u gradu Pajen u Francuskoj.